Spring til indhold

Trafik- og tilgængelighedsgruppen

Hvad vil vi ?

Vi vil arbejde for:

Så overskuelige og ældervenlige trafikforhold som muligt.

 

At tilgængeligheden i byen bliver optimal for alle ældre.

 

At der er tidssvarende ældreboliger / seniorbofællesskaber i trygge rammer.

 

Prioriterede områder fra ÆR vedrørende budget 2020 : 

 

Behov for visitering af SBH kørsel til demente og psykisk syge

 

 

Hvem er vi ? 

"send mail til Ann Svarer"

Ann Dorte Svarer - Tovholder

 

 

"send mail til Kurt Kjerrumgaard"

Kurt Kjerrumgaard

 

"send mail til Lise Witved"

Lise Witved

 

"send mail til Merete Helgens"

Merete Helgens