Spring til indhold

TRAFIK OG TILGÆNGELIGHED

Gruppens arbejdsområder og prioriteringer.

I trafik- og tilgængelighedsgruppen arbejdes der for ældres ønsker og behov i trafikken.

Både i den kollektive trafik og ved anlæg og vedligeholdelse af veje, stier og fortove.

 

Gruppens prioriterede områder for 2022
1. Sørge for at ældre kan færdes trygt og sikkert i byen.
2. Holde øje med tilgængeligheden af de forskellige kørselsordninger for ældre.