Nyheder

Her kan du følge med i nyheder fra Ældrerådet

Fik du ikke læst om det nye projekt i Gartnerbyen (Fyens Stiftidende 14/8), så klik på dette link :

Seniorboliger

 

Ældrerådet arbejder for tiden meget med budget 2020, herunder de varslede besparelser. Vi har gennem vores høringssvar til udvalget givet udtryk for vores holdning på en række områder, men for at komme lidt bredere ud med vores synspunkter, har arbejdsgrupperne skrevet nogle læserbreve om en del af besparelserne.

Spar ikke på personalets uddannelse  29. juli - klik her

 

Mimers Brønd  12. juli  - klik her

 

Ældremad. Hånden på kogepladen  20. Juli - klik her

 

Læserbrev svar 11. Aug. i FS af Søren Windell og Christel Gall

 

Læs her  Høring Budget 2020 BKF  

(By-og Kulturforvaltningen) 

(26 juni 2019)  

 

Møde med Ældre- og Handicapudvalget den 4. juni 2019.

Ældrerådet har på mødet med udvalget drøftet budget 2020. Vi har afgivet et høringssvar til budgettet, som kan ses her på hjemmesiden, men på mødet fik vi mulighed for at uddybe vores holdninger og bl.a. advare mod nogle af de påtænkte besparelser på områder, hvor kommunen har etableret ordninger, de ikke er forpligtet til efter loven.

De fem områder, Ældrerådet har prioriteret højest som indsatsområder i 2020, blev drøftet i en god og positiv dialog med udvalgets medlemmer. Vi er glade for muligheden for at møde udvalget et par gange om året.

Det er tit nemmere at tale sammen end at skrive sammen, og vi er jo alle enige om målet, nemlig at skabe de bedst mulige forhold for ældre i Odense Kommune.

Naturligvis sætter kommunens samlede økonomi en grænse for, hvad der kan gennemføres, men nu har vi i det mindste klart peget på nogle områder, som for os er vigtige, og som vi håber vil indgå i udvalgets overvejelser og beslutninger.

Når det endelige budgetforslag er klar, vil Ældrerådet igen afgive et høringssvar.