Spring til indhold

Nyheder

Her kan du læse seneste nyt og anden vigtig information


Det gode liv i Odense Spørgeskema og borgermøde


Få indflydelse på: 

Plejehjem og Fremtidens ældrepleje i Odense.


I Odense står ældreområdet overfor nogle store udfordringer de kommende år med et stigende antal ældre og stadigt større vanskeligheder med at rekruttere hænder nok.

Odense tager denne udfordring på ældreområdet alvorligt, og derfor er der sat flere udviklingstiltag i gang.


Det er nu, I skal komme med jeres forslag og idéer til de nye plejehjem og fremtidens ældrepleje.

Derfor vil det være en stor hjælp, hvis I vil besvare spørgeskemaet.


I kan besvare spørgeskemaet via dette link: Spørgeskema.


Spørgeskemaet kan besvares til og med 29. maj 2024


Borgermødet afholdes mandag den 17. juni kl.16:30 - 18:30 på Rådhuset.


Tilmelding til borgermødet kan foretages i forlængelse af besvarelsen af spørgeskemaet eller via dette link: Tilmelding.


Frist for tilmelding til borgermødet er den 17. juni kl. 11:30.


Vi håber, I har lyst til at være med, så vi i fællesskab kan udvikle fremtidens plejehjem og ældrepleje.

 


Demensugen 2024

I år har Demensugen fokus på kultur og fritid.

Demenssymbol

Aktiviteter i Odense 6.-8. maj:

Demensfællesskabet Fyn står for arrangementerne og skriver følgende:
Uge 19 betyder Demensuge.
I år var der fokus på demensvenlighed i kultur- og fritidsaktiviteter og Demensfællesskabet Fyn, havde derfor valgt at erstatte de faste aktiviteter den uge med ture til forskellige kulturinstitutioner i Odense.


Se programmet.

 Fitidskørsel

Fritidskørsel for mennesker med demens


Om forsøgsordningen

Har du behov for transport, f.eks til at besøge venner og familie, tage på indkøb, deltage i kulturelle aktiviteter og lignende? Så kan du måske ansøge om fritidskørsel. Du skal bo i Odense, have en demensdiagnose og have meget vanskeligt ved at få transport på anden måde.

Hvis du har brug for ansøgningsskema eller yderligere information kan Mobil i Odense kontaktes på tlf. 6375 8100 eller på email mobiliodense@odense.dk


Læs om ordningen på kommunens hjemmeside: Fritidskørsel - demens

Ordningen er tidsbgrænset og ophører 30. juni 2026.
Snestrup Have huse Snestrup Have i Paarup.

Den 16. april 2024 studiebesøg


Snestrup Have orangeri

Ældrerådets bolig-arbejdgruppe var på besøg i seniorbofællesskabet i Snestrup Have.


Der er bygget 148 lejligheder i forskellige størrelser med 2 eller 3 værelser. Husene er i 2 etager og er bygget med mursten i forskellige farver. Der er åbne rum mellem husene, hvor der er plantekasser, bede med planter og mulighed for fællesaktiviteter.

I fælleshuset der er en café med plads til 75. Her er der fællesspisning 2-3 gange om ugen, hvor maden tilberedes af en ansat kok.

Fælleshuset indeholder et orangeri, som i de kolde måneder holdes på en minimumstemperatur på 10 grader. Desuden er der et stort rum, som blev brugt til yoga under besøget. På 1. sal er der 3 værelser til udlejning, når beboerne har brug for det til gæster.Dyruphus Plejehjem.

Den 2. april 2024 studiebesøg

Lulu demensklovn

10 medlemmer af Ældrerådet var på studiebesøg på Dyruphus Plejehjem.


Vi fik en god orientering om plejehjemmet bl.a. om brug af Marte Meo tilgangen til beboere med demens.

At møde beboerne med respekt og i øjenhøjde har betydet langt færre konfrontationer med personalet og mængden af psykofarmaka er blevet væsentligt reduceret.

Demensklovnen Lulu gør et stort arbejde blandt beboere på plejehjemmet og i dagtilbuddet.
Hun møder mennesker både med og uden demens med stor kærlighed og forståelse - det gør en forskel.

Vi fik også et indblik i brug og udvikling af demensvenlig velfærdsteknologi - en støvsuger/gulvvasker robot.
Robotten er blevet afprøvet og testet på plejehjemmet i samarbejde med Syddansk Universitet.

 Temadag om demens.

Den 14. marts 2024, Danske Ældreråd


Dagmar Andersen, Lise Witved og Torben Bundgaard fra Ældrerådet i Odense var med til temadagen.

 

Demens skyldes sygdom, ikke alder. Demens kommer i mange former. Mange med demens kan leve et godt og almindeligt hverdagsliv med den rette støtte. Det bør ikke være tabubelagt at have demens.

Demenssymbol

Det nationale demenssymbol – en håndsrækning – er til mennesker med demens, der har lyst til at vise, at de måske kan få brug for en hånd. Symbolet fås i en kit-løsning, som består af 5 genstande: pin/nål, nøglering, klistermærker og en nøglesnor med kort.

 

Kittet kan købes for 82 kr hos Alzheimerforeningen: https://alzheimershop.dk/p/demenssymbol/

Mennesker med udredt demens kan få kittet gratis hos demensteamet i Odense Kommune.
Værdighed i fremtidens ældrepleje.

Konference den 9. november 2023, Sundhedsstyrelsen

Lars Thrysøe fortæller:

 

Jeg deltog sammen med ca 400 andre deltagere i konferencen “Værdighed i fremtidens ældrepleje” på Nyborg Strand i regi af Videnscenter for Værdig Ældrepleje, Sundhedsstyrelsen.

 

Dagens program bød på indlæg om “Faglig Ledelse - hvad er vilkår og praksis for faglig ledelse i ældreplejen” af Heidi Hesselberg (VIVE), der tog afsæt i en igangværende analyse af en undersøgelse om emnet. En af pointerne er, at den faglige leder skal være synlig og styrende, og at dennes relationelle adfærd er afgørende for tillid og styrket faglighed i personalegruppen. Rapport om undersøgelsen er tæt på udgivelse.

 

Desuden var der indlæg med temaet “Fremtidens værdige ældrepleje - hvad kan vi forvente?”, af Louise T. Christensen fra Haderslev Kommune, som fortalte om deres indsats med bl.a. e-distrikt og plejebolig i egen bolig.

 

Desuden fortalte Charlotte Gjørup, Odense Kommune om nuværende erfaringer med små tværfaglige teams med efterfølgende interview af begge oplægsholdere på scenen.

 

I 1. sessionsrunde hørte jeg indlæg om “Omsorg - en samtale med filosof Jacob Birkler". Jacob Birkler filosoferede over, hvad “omsorg” er, hvordan det viser sig i mødet mellem personale og ældre, og hvordan “omsorg” kan styrkes.

 

I 2. Sessionsrunde var temaet “Faste teams og fælles faglige tilgange” af Gry Segoli fra Københavns Professionshøjskole, som har set nærmere på udvikling og implementering af faste teams i seks kommuner. Der var for mig ikke meget nyt, men det overraskede, at der i forbindelse med evaluering var fokus på personalet og ikke på borgere / pårørende.

 

Næste fælles indlæg var af Ældreminister Mette Kierkgaard, som holdt oplæg om selvbestemmelse og forskellighed blandt ældre og argumenterede for vigtigheden af et åbent og anerkendende arbejdsmiljø. Desuden annoncerede ministeren, at Videnscenter for Værdig Ældrepleje mod forventning fortsætter i 2024.

 Frisættelse i ældreplejen.

KL konference den 12. oktober 2023

Frisættelse i ældreplejen

Dagmar Andersen, Anette Thysen, Susanne Hansen og Lars Thrysøe deltog den 12. oktober 2023 sammen med ca. 800 andre deltagere i Kommunernes Landsforenings Ældre og Sundhedskonference 2023: “På vej mod frisættelse?”


Ældreminister Mette Kirkgaard holdt et oplæg om frisættelse i ældreplejen, og hun varslede den længe ventede Ældrelov i løbet af 2023.


Desuden fortalte Ældreministeren, at en ny undersøgelse viser, at ca.en femtedel af nyansatte i ældreplejen forlader faget indenfor det første år.


Angående tilsyn fra diverse styrelser blev Ældreministeren blev opfordret til at reducere antallet af tilsyn og simplificere disse.


På to workshops blev der drøftet værdien af systematiske data til at sikre udvikling af ældreplejen.

En workshop viste således, at tidlig opsporing af sygdom kunne reducere indlæggelse og især genindlæggelse.

I en anden workshop præsenteres afdækning af dokumentationspraksis, der dokumenterede, at plejepersonale i de involverede kommuner anvendte væsentligt mindre tid på dokumentation end forventet.


Odense Kommunes indsats for fuldtidsansættelse i hjemmeplejen blev brugt som et godt eksempel i en workshop.


Det var på mange måder en givende konference, der gav indblik i nyere viden om forskellige dele af ældreplejen.