Spring til indhold

KOMMUNIKATION

Gruppens arbejdsområder og prioriteringer.

I kommunikationsgruppen arbejdes der på at øge kendskabet til Ældrerådet i Odense og formidle information til ældre borgere (60+) og pårørende i Odense Kommune om Ældrerådets arbejde og resultater – både via digital kommunikation og på andre måder til ’ikke-digitale’ borgere.

 

Gruppen arbejder også internt i rådet med den interne, digitale kommunikation i Ældrerådet.

 

Gruppens prioriterede områder for 2022
1. Information på hjemmeside og andre digitale medier.
2. Nyhedsbreve.
3. Årsrapport over Ældrerådets opgaver og resultater.
4. Digital platform for intern kommunikation i Ældrerådet.