Spring til indhold

KOMMUNIKATION

Gruppens arbejdsområder og prioriteringer.

I kommunikationsgruppen arbejdes der på at øge kendskabet til Ældrerådet i Odense og formidle information til ældre borgere (60+) og pårørende i Odense Kommune om Ældrerådets arbejde og resultater – både via digital kommunikation og på andre måder til ’ikke-digitale’ borgere.

 

Gruppen arbejder også internt i rådet med den interne, digitale kommunikation i Ældrerådet.

 

Gruppens prioriterede områder for 2024
1.Information på hjemmeside og evt. andre digitale medier.
2. Digital platform for intern information i Ældrerådet.
3. Årsrapport over Ældrerådets opgaver og resultater
4. Nyhedsbreve.