Spring til indhold

BOLIGER

Gruppens arbejdsområder og prioriteringer.

Boliggruppen ønsker – i den udstrækning, der er behov for det - fremadrettet at bevare kontakten til de ejendomsudviklere, som vi hidtil har holdt møder med.

Vi ønsker at følge op på Odense Kommunes planer for fremtidige plejehjemsrenoveringer og nybyggeri hvortil der afsat 300 mio kr. via Velfærdens Fundament.

Arbejdsgruppen vil have fokus på Odense Kommunes visitationsregler til plejeboliger og ældreboliger – og eventuelt ændringer af disse regler.

Fokus på og research af nuværende seniorbofællesskaber. Boliggruppen ønsker eventuelt at besøge et eller flere af disse. Gruppen går ind for diversitet i nybyggeri, der inkluderer alle aldersgrupper, men vi ønsker at se på om der er fordele, vi ikke er opmærksomme på, i seniorbofællesskaber.

Lokalplejehjem med tilknyttede ældre- og plejeboliger ønsker gruppen også at have fokus på, herunder de fordele, der kan være ved at disse er tilknyttede eller ligger nær plejehjem. For eksempel med hensyn tilmuligheder for køb af mad og andre tilbud f.eks. terapi.

Arbejdsgruppen ønsker at have fokus på fremtidens former for ældre- og plejeboliger, der f.eks. er indrettet med udstyr, IT og installationer til borgere, der har behov for pleje, rehabilitering og behandling eller indlæggelse i eget hjem.

Eventuelt: Boliggruppen påtænker måske at høre Ældrerådet i København om arbejdet med planlægning og etableringen af (15) nye plejehjem i København i de kommende år. Herunder om baggrunden for dette.