Spring til indhold

Om Ældrerådet

Her finder du informationer om Ældrerådet i Odense

Ældrerådet i Odense 2022-2025

Det nuværende Ældreråd (2022-2025) har valgt at arbejde ud fra disse grundlæggende værdier:
Tryghed, værdighed, selvbestemmelse og livskvalitet

Læs mere om Ældrerådets værdier


Organisationsplan Ældrerådet i Odense Kommune
Her kan du se hvordan Ældrerådet i Odense er organiseret, hvem der er med i forretningsudvalget og i Ældrerådets arbejdsgrupper

Se  Ældrerådets Organisationsplan


En venlig hilsen
En venlig hilsen udgives af Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune og omdeles i ca. 27.000 eksemplarer til borgere 65+ år i Odense Kommune i marts, juni, september og december
Læs mere

Ældrerådet i Odense skal rådgive om ældrepolitiske spørgsmål af enhver art

Hvad er  formål og opgaver ? 

Før byrådet og de politiske udvalg træffer beslutninger, skal Ældrerådet således udtale sig om alle forhold, der vedrører ældre. Vores rådgivende funktion omfatter fordelingen af de økonomiske ressourcer på ældreområdet, især inden for omsorgssektoren.

Ældrerådet skal desuden sikre, at dialogen og samarbejdet mellem ældre og det kommunale politiske system udbygges, så de ældre får mulighed for at følge med i, drøfte og påvirke kommunens ældrepolitik.

Det indebærer, at Ældrerådet skal arbejde for, at ældre medborgere bliver informeret på bedst mulig vis om både generelle og særlige forhold, der har betydning for deres livsvilkår.

Endelig skal Ældrerådet fungere som bindeled til frivillige organisationer og grupper.