Spring til indhold

PLEJE OG OMSORG

Gruppens arbejdsområder og prioriteringer.

I pleje- og omsorgsgruppen arbejdes der med alt, der vedrører pleje og omsorg til ældre borgere i eget hjem og på plejehjem.

 

Det skal være mere enkelt at få de nødvendige hjælpemidler, og ventetiden skal minimeres. Derudover arbejder gruppen for, at antallet af dagcenterpladser til mennesker med demens skal øges.

 

Grundet den hurtigere udskrivning fra sygehus til kommunal pleje vil behovet for aflastningspladser også forventes at stige. Generelt kommer der også et større antal borgere over 80 år.

 

Gruppens prioriterede arbejdsområder for 2022
1. Lettere og hurtigere adgang til hjælpemidler.
2. Øget antal dagcenterpladser i lokalområderne til mennesker med demens og kroniske sygdomme.
3. Flere aflastningspladser.