Spring til indhold

PLEJE OG OMSORG

Gruppens arbejdsområder og prioriteringer.

I pleje- og omsorgsgruppen arbejdes der med alt, der vedrører pleje og omsorg til ældre borgere i eget hjem og på plejehjem.


Gruppens prioriterede arbejdsområder for 2024

Handleplaner vedrørende ny organisering med faste, tværfaglige og selvstyrende teams.

Dette omfatter organisering af både kommunale arbejdspladser og private firmaer.
En udbygning af faste teams i alle hjemmeplejegrupper – det vil sige, at der afsættes økonomi i budget 2025.

Handleplan for ændret visitation af opgaver, der ydes til borgere med behov for personlig pleje, forebyggende tiltag, praktisk hjælp og omsorgsopgaver.

 

Handleplan vedrørende nem adgang til hjælpemidler.

Opfølgning på arbejdet med analyse af Lysningen.