Spring til indhold

Det mener Ældrerådet

Ældrerådets holdninger.
Om Sundhedshuse.


Hvad er et sundhedshus?

 

Sundhedshuse indeholder forskellige sundhedsydelser i nærmiljøet.

Praktiserende læger, Jordemødre, Fysioterapeuter, Ergoterapeuter, Sygeplejeklinik, Lokal hjemmeplejegruppe mv.

Læs om disse og andre emner vedr. sundhedshuse (PDF)

 Om Plejeboliger i Odense.


Hvordan ser det ud med plejeboliger?

 

De eksisterende plejeboliger bør renoveres, så de fremstår tidssvarende -  mindre institutionspræg - større hjemlighed.

Der er behov for at bygge flere plejeboliger, fordi vi bliver flere ældre med behov for pleje.

Læs om disse og andre emner vedr. plejeboliger (PDF)

 Om Nyudvikling af boligområder.

Hvad forventer vi med hensyn til boligerområder?

 

Skal der være dagligvarebutikker og  måske kulturtilbud? Skal der være fælleslokaler ogværkstedlokaler til småreparationer?

Indretningen af boligen er et kapitel for sig - store badeværelser - køkken med fleksibel indretning - eller hvad?

Læs om disse og andre emner vedr. nye boligområder (PDF)

 
Om Fremtidens ældrepleje.

Hvordan skal ældreplejen være i fremtiden?

 

Odense Kommune har i foråret 2023 afholdt borgermøder om "Fremtidens ældrepleje".

Ældrerådet har drøftet bl.a. emnerne "Faste, tværfaglige og selvstyrende teams", "Velfærdsteknologi" og "Boliger til ældre".

Læs om disse og andre emner vedr. ældrepleje (PDF)

 
Om Hjemlighed på plejehjem.

En plejebolig er et hjem.

 

I hjemmet har vi vores ting omkring os, vi er trygge, og her bestemmer vi selv.

Denne følelse af hjemlighed og tryghed i hjemmet skal også være en naturlig del af det at bo på plejehjem.

Læs hele teksten (PDF)