Frivillighedsgruppen

Hvad vil vi ?

 

Vi arbejder for gode rammer til sociale fællesskaber i alle dele af byen samt gode vilkår for de frivillige.

 

Gruppen samarbejder med frivillighuse, lokale foreninger og Center for Civilsamfund.

 

Prioriterede områder fra ÆR vedrørende budget 2020 : 

 

Træningstilbud i Seniorhus Odense  

 

 

Hvem vi er vi ?

 

Dagmar Andersen  - Tovholder

 

Lise Witved 

 

Parly Dupont

 

Anette Thyssen