Sammenhængende sundhedsvæsengruppen

Hvad vil vi ?

Vi vil arbejde for at gøre det nemmere for ældre borgere at få overblik over, hvilken hjælp de har mulighed for ved behov, og hvor hjælpen kan komme fra.

Vi vil styrke samarbejdet mellem de ældre, deres pårørende og de personer og institutioner, der kan hjælpe dem.

Vi vil arbejde for, at de medarbejdere, der skal give hjælpen, har den bedst mulige uddannelse og betingelser arbejdet, og at de løser opgaverne med respekt for det enkelte menneske.

 

Prioriterede områder for ÆR vedrørende budget 2020 : 

 

Kompetencer normering og ledelse 20.05.19

 

Aflastnings- og akutpladser 20.05.19

 

 

 

Hvem er vi ?

Lars Thrysøe - Tovholder

 

Helle Oldefar

 

Ib Ketelsen

 

Lisbeth Lykkegaard

 

Merete Helgens