Spring til indhold

SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN

Gruppens arbejdsområder og prioriteringer.

I arbejdsgruppen for et sammenhængende sundhedsvæsen er det over ordnede fokus styrkelsen af sammenhænge i sundhedsvæsnet inden for ældreområdet. Gruppen arbejder bl.a. med:

• Sammenhæng mellem hjemmeplejen, hjemmesygeplejen
og plejehjem.
• Sammenhæng mellem Odense Kommune og Region Syddanmark.
• Sammenhæng mellem Odense Kommune og hospice.
• Sammenhæng mellem Odense Kommune og praktiserende
læger og/eller speciallæger.

 

Gruppens prioriterede arbejdsområder for 2024
1. Nyt OUH - hvordan sikres de rette kompetencer/vilkår – fra nuværende OUH til Nyt OUH?
2. Sundhedshuse.
3. Palliativ pleje.
4. Akutpladser.