Spring til indhold

Sammenhængende sundhedsvæsengruppen

Hvad vil vi ?

Vi vil arbejde for:

 

· at sikre smidige og værdige overgange, når man går fra at være patient på et sygehus e.l. til at være en borger med behov for hjælp fra kommunen

 

· at forbedre samarbejdet mellem de ældre, deres pårørende og de personer og institutioner, der kan hjælpe dem. 

 

· at de medarbejdere, der skal hjælpe de ældre, har den bedst mulige uddannelse og gode arbejdsbetingelser, samt at de løser opgaverne med respekt og værdighed for det enkelte menneske

 

· at ældre borgere sikres lige adgang til forebyggende indsatser, herunder den nødvendige efterbehandling efter sygdomsforløb. 

 

Særligt indsatsområde i 2020

Udskiftningen af beboere i kommunens plejehjem er stigende, og en del borgere og deres pårørende har dårlige oplevelser ved meget kortvarige ophold på et plejehjem i livets sidste fase.

 

Det gælder både i plejen på grund af en lav normering, og omkring det voldsomme bureaukrati ved ind- og udflytning, man bliver mødt med.

 

Vi vil derfor arbejde for en langt mere værdig og omsorgsfuld behandling af disse borgere, gerne på en specialafdeling på et plejehjem, hvor både normeringen og personalets kompetencer gør det muligt at give borgerne og de pårørende ro, omsorg og overblik ved den ældres afsked med livet.

 

Specialafdelingen kunne arbejde under mindre bureaukratiske vilkår og gerne i et samarbejde med Hospice Fyn.

 

 

Hvem er vi ?

"send mail til Lisbeth Lykkegaard"

Lisbeth Lykkegaard - Tovholder

 

"send mail til Lars Thrysøe"

Lars Thrysøe 

 

"send mail til Helle Oldefar"

Helle Oldefar

 

"send mail til Ib Ketelsen"

Ib Ketelsen

 

"send mail til Merete Helgens"

Merete Helgens