Spring til indhold

ØKONOMI

Gruppens arbejdsområder og prioriteringer.

Økonomigruppens hovedopgave er at observere budgettet for Ældre- og Handicapforvaltningen med fokus på årsbudgettet og de periodiske budgetopfølgninger.

 

Gruppen kommer med økonomiske input til høringssvar til forvaltninger og til byrådet på ældreområdet.

 

Gruppens prioriterede arbejdsområder for 2024
1. Den budgetmæssige konkrete udmøntning af planerne i ’Velfærdens Fundament’ med særlig fokus på plejehjem.
2. De budgetmæssige konsekvenser for ældreområdet ved etablering af en ny sundhedsforvaltning.
3. Observere, om anbefalingerne i ”Fremtidens Ældrepleje” slår konkret igennem i de kommende budgetter.