Spring til indhold

ØKONOMI

Gruppens arbejdsområder og prioriteringer.

Økonomigruppens hovedopgave er at observere budgettet for Ældre- og Handicapforvaltningen med fokus på årsbudgettet og de periodiske budgetopfølgninger.

 

Gruppen kommer med økonomiske input til høringssvar til forvaltninger og til byrådet på ældreområdet.

 

Gruppens prioriterede arbejdsområder for 2022
1. Den politiske aftale om anlægsprojekter i ’Velfærdens Fundament’.
2. De budgetmæssige konsekvenser for ældreområdet ved etablering af en ny sundhedsforvaltning.