Spring til indhold

Høringssvar - 2020

Her finder du høringssvar til Odense Kommunes udvalg og byråd

Høringssvar vedr. By- og Kulturforvaltningens budget 2022 06.06.2021

 

Opfølgning på initiativsag om brugen af betegnelsen plejehjem ctr. plejecenter 06.06.2021

 

Opfølgning på møde med Aarhus kommune om erfaringer med hjemlighed på plejecentre 06.06.2021

 

Godkendelse af revideret procesplan for arbejdet med hjemlighed på plejecentre 06.06.2021

 

Godkendelse af udvalgets bidrag til budget 2022 10.06.2021

 

Godkendelse af sagsbehandlingstider dec 2020

 

Drøftelse af konceptet for kontaktudvalgsmøder

 

Drøftelse af Handleplan 2021 for Civilsamfundsstrategien

 

Opgaver efter sundhedsloven 03-11-2020

 

Klippekort til fællesskaber 01-11-2020

 

Udmøntning af budget 2021 ÆHU 01-11-2020

 

Drøftelse af fordeling af §18- og §79 midler 01-11-2020

 

Godkendelse af procesplan for hjemlighed på plejecentre 0207 2020

 

Whistleblower - høringssvar sept. -2020

 

Godkendelse af realiserings planer for fremtidens Vollsmose 1206-2020

 

Udvalgets budget 2021 til drøftelse - herunder effektiviseringskrav 1106-2020

 

Godkendelse af bidrag til budget 2021 - 2905 2020

 

Drøftelse af bidrag til budget 2021 30052020

 

Opfølgning på udvalgets bestillinger fra ekstraordinært udvalgsmøde 23052020

 

Drøftelse af anvendelse af det halve af effektiviseringskravet til budget 2021 1705200

 

Drøftelse af opdaterede retningslinier for tilskud til socialt arbejde 07052020

 

Godkendelse af tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og mad til borgere i eget hjem

 

Drøftelse af anlægsbudget 2021 ...april 2020

 

Godkendelse af anvendelsen af magt i Ældre-og Handicapforvaltningen i 2019 -april 2020

 

Drøftelse af arbejdet med effektiviseringsstrategien april 2020

 

Høringssvar Budgetregulering april 2020 A

 

Godkendelse af beboer- og pårørenderåd på forvaltningens plejecentre 0202 2020

 

Drøftelse af handleplan ÆHF`s arbejde med Civilsamfundsstrategien. 1001 2020

 

Godkendelse af Handlingsplan for pårørendepolitik 0202 2020