Spring til indhold

Høringssvar - 2021

Her finder du høringssvar til Odense Kommunes udvalg og byråd

Drøftelse af nye driftsaftaler for frivillighuse 081102021

 

Drøftelse af Handleplan 2022for Civilsamfundsstrategien 081102021

 

Drøftelse af forslag til fortælling om hjemlighed på plejehjem 0811 2021

 

Høringssvar vedr. Drøftelse af fordelingen af §18- og §79- midler 0811 2021

 

Godkendelse af sagsbehandlingstider 0811 2021

 

Handlingsplan for pårørendepolitikken 2022 0811 2021

 

Høring budget 2022. 15.10.2021

 

Beslutning om ændring af betegnelsen for plejecentre til plejehjem 29.07.2021

 

Beslutning om ændring af stillingsbetegnelse for rehabiliteringsledere på plejehjem 17.08.2021

 

Høringssvar vedr. Akutplan Region Syddanmark 06-07-2021

 

Høringssvar vedr. By- og Kulturforvaltningens budget 2022 06.06.2021

 

Opfølgning på initiativsag om brugen af betegnelsen plejehjem ctr. plejecenter 06.06.2021

 

Opfølgning på møde med Aarhus kommune om erfaringer med hjemlighed på plejecentre 06.06.2021

 

Godkendelse af revideret procesplan for arbejdet med hjemlighed på plejecentre 06.06.2021

 

Godkendelse af udvalgets bidrag til budget 2022 10.06.2021

 

Udmøntning finanslov 17.05.2021

 

Drøftelse budget 2022 16.05.2021

 

Godkendelse af plan for ældrerådsvalget 2021. 0505 2021

 

Godkendelse af effektiviseringer til budget 2022 - 0505 2021

 

Drøftelse af effektiviseringer til budget 2022. 20. april 2021

 

Handleplan ensomhedscharter 18. Marts 2021

 

Beslutning om udgivelse af et nyt magasin til alle 65 + årige i Odense kommune 27.jan

 

Drøftelse af forslag til Ensomhedscharter 27. jan

 

Indsatser for øget frivillighed 2021 Ældre- og Handicapudvalget 27. jan

 

Udmøntningen af Velfærdsprocenten til lokal tilberedt mad på plejecentre og leve-bosteder 25 jan

 

Drøftelse af koncept for kontaktudvalgsmøder og mulighed for indførsel af pårørendemøder januar 2021