Spring til indhold

Borgermøde

Deltag i borgermøde om nye plejehjem og fremtidens hjemmeplejeDet gode liv i Odense

Borgermøde om: 

Plejehjem og Fremtidens ældrepleje i Odense.


I Odense står ældreområdet overfor nogle store udfordringer de kommende år med et stigende antal ældre og stadigt større vanskeligheder med at rekruttere hænder nok.

Odense tager denne udfordring på ældreområdet alvorligt, og derfor er der sat flere udviklingstiltag i gang.


Der har været afholdt en spørgeskemaundersøgelse, som sluttede den 29. maj.


Der afholdes borgermøde mandag den 17. juni kl.16:30 - 18:30 på Rådhuset.


Tilmelding til borgermødet kan foretages via dette link: Tilmelding.


Frist for tilmelding til borgermødet er den 17. juni kl. 11:30.


Vi håber, I har lyst til at være med, så vi i fællesskab kan udvikle fremtidens plejehjem og ældrepleje.