Spring til indhold

Høringssvar 2022

Her finder du høringssvar til Odense Kommunes udvalg og byråd

Godkendelse af Kommunale hverv for Ældreråd og Handicapråd (21.11.2022)

 

Godkendelse af forslag til opdateret værdighedspolitik for Odense Kommune (21.11.2022)

 

Godkendelse af fordelingen af §18 og §79 midler (21.11.2022)

 

Opfølgning på Budget 2022 vedrørende bestyrelser på kommunale plejehjem og botilbud (15.11.2022)

 

Godkendelse af sagsbehandlingstider i Ældre- og Handicapforvaltningen 2022 (15.11.2022)

 

Godkendelse af forslag til udmøntning af budget 2023 (15.11.2022)

 

Drøftelse af forslag til handleplan for pårørenderådgivningen (15.11.2022)

 

Drøftelse af fordelingen af §18- og §79-midler (15.11.2022)

 

2. drøftelse af forslag til nye udvalgsmål (15.11.2022)

 

Drøftelse af forslag til udmøntning af budget 2023 (23.10.2022)

 

Drøftelse af forslag til opdateret værdighedspolitik (23.10.2022)

 

Drøftelse af etablering af et raad for mental sundhed og psykiatri (13.06.2022)

 

Godkendelse af forslag til pilotprojekt med faste tværfaglige teams (13.06.2022)

 

Godkendelse af Ældre- og Handicapudvalgets bidrag til budget 2023 (13.06.2022)

 

Godkendelse af forslag til effektiviseringer til budget 2023 (13.06.2022)

 

Drøftelse af By- og Kulturudvalgets Budgetbidrag til budget 2023 (31.05.2022)

 

Drøftelse af Ældre- og Handicapudvalgets bidrag til budget 2023 (22.05.2022)

   

Høringssvar vedr. Drøftelse af pilotprojekt med faste tværfaglige
teams i udkørende grupper


Ældrerådets høringssvar vedr. Drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2023

Høringssvar vedr. Drøftelse af forslag til effektiviseringer til budget
2023


Input vedr. eventuel etablering af et råd for mental sundhed i Odense Kommune 05.04.22

Ældrerådets høringssvar vedr. Forslag til Trafikplan 2022-25 for Fynbus 03.04.22

Høringssvar vedr. Handleplan Ensomhedscharter 27.03.22


Høringssvar vedr. Handleplan Ensomhedscharter 20.03.22


Høringssvar vedr. leverandør 28.02.22

Høringssvar vedr. koncept for Kontaktudvalgsmøder 28.02.22


Høringssvar vedr. kontaktudvalg 24.01.22