Spring til indhold

Høringssvar 2023

Her finder du høringssvar til Odense Kommunes udvalg og byråd

Godkendelse af sagsbehandlingstider 2023 (12.12.2023)


Udmøntning af Budget 24: Velfærdsteknologi (12.12.2023)


Udmøntning af Budget 2024: Spisefællesskaber (12.12.2023)


Udmøntning af Budget 2024: Ensomme ældre (12.12.2023)


Udmøntning af Budget 24: Velfærdsteknologi (04.12.2023)


Nyt busstoppested paa Toldbodgade (28.11.2023)


Drøftelse af handleplan for Pårørendepolitikken i 2024 (26.11.2023)


Budget 2024: Faste tværfaglige teams (24.11.2023)


Fremtidigt regionalt trafiksystem (07.11.2023)


Drøftelse af fordelingen af §18- og §79-midler (31.10.2023)


Drøftelse af kompensationen for den demografiske udvikling til budget 2024 (20.10.2023)


Drøftelse af den administrative besparelse til budget 2024 (20.10.2023)


Drøftelse af borgerfeedbackmodeller (11.10.2023)


Drøftelse af bestyrelser på plejehjem og botilbud (11.10.2023)


Drøftelse af Udkast til Økonomiudvalgets Budgetforslag 2024 (14.08.2023)


Forhøring til Kommuneplan 2024 (21.06.2023)


Bystrategi 2023 (21.06.2023)


By- og Kulturudvalgets budgetbidrag - budget 2024 - 2027 (21.06.2023)


Godkendelse af Ældre- og Handicapudvalgets bidrag til budget 2024 (20.06.2023)


Godkendelse af forslag til indfrielse af effektiviserings- og omprioriteringskravet til budget 2024 (21.06.2023)


Godkendelse af Klima- og Miljøudvalgets budgetbidrag - budget 2024-2027 (20.06.2023)


Beslutning af nye retningslinjer for puljer til frivilligt socialt arbejde (20.06.2023)


Paragraf 18 Ændrede kriterier for husleje (06.06.2023)


Drøftelse af Ældre- og Handicapudvalgets bidrag til budget 2024 (06.06.2023)


Madudvikling til borgere med synkebesvær (23.05.2023)


Godkendelse af tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp (02.05.2023)


Drøftelse af etableringen af nye plejehjem under Velfærdens Fundament (18.04.2023)


Drøftelse af udvalgets bidrag til budget 2024 (18.04.2023)


Drøftelse af forslag til indfrielse af effektiviserings- og omprioriteringskravet til budget 2024 (18.04.2023)


Godkendelse af indberetningen af magtanvendelser i Odense Kommune i 2022 (18.04.2023)


Kvalitetsstandard for Stofbehandling 2023-2025 (28.03.2023)


Drøftelse af en eventuel udvidelse af målgruppen for SBH-kørsel (07.03.2023)


Drøftelse af handleplan 2023 for Ensomhedscharter (21.02.2023)


Drøftelse af Handleplan 2023 for Civilsamfundsstrategien (31.01.2023)


Godkendelse af forslag til nye udvalgsmaal (17.01.2023)