Spring til indhold

Ældrerådsvalg 2021

Her kan du læse om det kommende ældrerådsvalg 2021

Ældretopmøde i Odense d. 16.9.21.

Vi var 8 deltagere af Ældrerådet i Odense, som deltog på Ældretopmødet d. 16. september i Odense. Ældretopmødet er arrangeret af Social- og Ældreministeriet, Ældresagen, FOA og Sundheds- og Ældreudvalget i Kommunernes Landsforening. Der var i alt tilmeldt 500 deltagere fra hele landet.
Vi blev meget inspireret af indlæg af repræsentanter fra de fire arrangører, og af efterfølgende indlæg på seks udviklingsspor:

1) nærhed i omsorg – små teams i hjemmeplejen

2) Tilsyn og læring

3) Veje til inddragelse af pårørende

4) Rekruttering – hvordan finder vi nye veje sammen?

5) Kvalitet og kompetenceudvikling i praksis og

6) Faglig ledelse – hvordan lykkes vi sammen?

 

Der var blandt andet rigtigt gode indlæg fra forskellige kommuner på udviklingssporene, hvor personale fra kommuner præsenterede og drøftede, hvordan de havde grebet udvalgte udviklingsspor an, og som ansatte i andre kommuner kan lære meget af – hvis de vil.
Vi var så heldige at vi mødte to(!) ansatte fra Odense Kommune som vi kunne drøfte vores oplevelser med under frokosten.

 

Programmet for Ældretopmøde kan ses via nedenstående link https://sm.dk/arbejdsomraader/aeldreomraadet/aeldretopmoedet-2021

På samme Link vil der også blive lagt  optagelser og tilbagemeldinger fra de seks udviklingsspor.

 

 

____________________________________________

 

Valg21

Så er det tæt på at være sidste frist for opstilling til ældrerådsvalget i 2021. Den 22. september 2021 er den sidste dag, du kan melde dig som kandidat. Der har allerede meldt sig en del kandidater til det nye ældreråd, men der er plads til flere, så hvis du er interesseret, så meld dig senest på onsdag !

Du kan læse alt om, hvordan du stiller op, her : https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/aeldreraad/valg-til-aeldreraad.

18-9-2021

 

Orienteringsmøderne er afholdt !

Så er det første orienteringsmøde om valget til ældrerådet afholdt. Det skete i onsdags, og en del interesserede og engagerede borgere var mødt op.

Rådmand Søren Windell bød velkommen og fortalte om, hvordan politikerne oplever samarbejdet med ældrerådet, der betragtes som en vigtig samarbejdspartner, også selv om man ikke altid er enige. Politikerne lytter og træffer derefter beslutningerne.

Ældrerådets formand, Dagmar Andersen, orienterede om arbejdet i ældrerådet og om nogle af de mange regler, der gælder for arbejdet i ældrerådet.

Herefter var der en række spørgsmål og en livlig debat om mange forskellige emner, lige fra angst for digitalisering til spørgsmål om, hvorvidt ældrerådets arbejde overhovedet betyder noget i den politiske proces. Der blev nævnt nogle eksempler på, hvordan ældrerådets høringssvar konkret havde påvirket de politiske beslutninger.

Talelysten vor stor, og heldigvis var der nogle stykker i forsamlingen, der meldte sig som kandidater til ældrerådsvalget.

Næste og sidste orienteringsmøde om ældrerådsvalget er mandag, den 30. august 2021 i Seniorhuset, Toldbodgade 5, fra kl. 16.30 - 18.
28-8-2021

 

Valg til Ældrerådet i 2021

I år skal der vælges et nyt ældreråd i Odense Kommune. Det nuværende ældreråd bad allerede sidste år valgbestyrelsen om, at valget gennemføres som et såkaldt fremmødevalg, altså på samme måde, som valg til byrådet foregår. Vi havde endvidere bedt om, at valget kunne gennemføres samme dag som byrådsvalget, nemlig den 16. november 2021. Erfaringer fra andre kommuner viser, at fremmødevalg giver en betydelig højere valgdeltagelse end brevstemmevalg og/eller digitale valg.

På sit møde den 26. august 2020 afviste valgbestyrelsen at imødekomme vores ønske, og valget gennemføres derfor igen i år som brevstemmevalg/digitalt valg. Ældre- og Handicapforvaltningen er ansvarlig for gennemførelse af valget og har nedsat en gruppe til at styre begivenhederne. I denne gruppe er også ældrerådet repræsenteret.

På kommunens hjemmeside kan du læse meget mere om, hvordan valget gennemføres, og der fortælles også om, hvordan interesserede kandidater kan stille op til valget. Så søg gerne information her  : https://www.odense.dk/borger/aeldre-og-seniorer/aeldreraad/valg-til-aeldreraad.

 

Det siddende ældreråd har skrevet en lille folder om, hvad arbejdet i ældrerådet indebærer. Folderen er naturligvis ikke udtømmende, så hvis du vil vide mere, kan vi varmt anbefale, at du deltager i et af de to orienteringsmøder, som kommunens holder om ældrerådsvalget, henholdsvis den 25. august 2021 på Ørbækvej 100 og den 30. august 2021 i Seniorhuset, begge dag fra kl. 16.30 til 18. Her vil forvaltningen orientere grundigt om regler, tidsfrister mv., og nogle af de nuværende medlemmer af ældrerådet være til stede og kan uddybe, hvordan de har oplevet arbejdet i ældrerådet.

 

Vores folder kan du finde her :