Spring til indhold

Nyheder

Her kan du følge med i nyheder fra Ældrerådet

Budgetlægningen for 2020 i Odense Kommune har i år været noget anderledes end i tidligere år.

Dels har Byrådet besluttet på forhånd at overføre 200 mio. kr. til de helt borgernære områder fra

andre dele af budgettet. Dels har en ekspertgruppe, den såkaldte Task Force Velfærd, arbejdet med

at analysere udviklingen i kommunen, og gruppen er kommet med otte konkrete forslag til, hvad

kommunen kan gøre for at forberede sig på øgede udgifter til børn, unge og ældre. Og dertil

kommer så alt det “almindelige” arbejde med budget 2020.

Ældrerådet har interesseret fulgt med i budgetarbejdet, og mange medlemmer af ældrerådet har

deltaget i de 6 borgermøder, der har været holdt om Task Forcens anbefalinger.

På sit møde i august 2019 prioriterede ældrerådet 3 emner, som særligt vigtige for kommunens

ældre borgere, og som vi derfor besluttede at orientere byrådets medlemmer om allerede nu i et

åbent brev, som i dag også er vist i Fyens Stiftstidende.

Du kan læse brevet her :   

Budget 2020 brev til byrådet

 

Læs sidste referat fra møde Juni 2019 

 

Ældrerådet arbejder for tiden meget med budget 2020, herunder de varslede besparelser. Vi har gennem vores høringssvar til udvalget givet udtryk for vores holdning på en række områder, men for at komme lidt bredere ud med vores synspunkter, har arbejdsgrupperne skrevet nogle læserbreve om en del af besparelserne.

Spar ikke på personalets uddannelse  29. juli - klik her

 

Mimers Brønd  12. juli  - klik her

 

Ældremad. Hånden på kogepladen  20. Juli - klik her

 

Læserbrev svar 11. Aug. i FS af Søren Windell og Christel Gall

 

Læs her  Høring Budget 2020 BKF  

(By-og Kulturforvaltningen) 

(26 juni 2019)  

 

Når det endelige budgetforslag er klar, vil Ældrerådet igen afgive et høringssvar.

 

Kontor i Seniorhus Odense
  • Toldbodgade 5
  • 5000 Odense C
Link til forside