Spring til indhold

Rehabiliteringsgruppen

Hvad vil vi ?

Vi vil sætte fokus på de områder, der vedrører omsorg og pleje til ældre borgere i eget hjem og på plejehjem. Det kan være hjælp i forhold til at kunne klare mere selv – det vil sige hjælp til selvhjælp – rehabilitering. Der er også brug for hjælp til personlig pleje, praktisk bistand, træning, anskaffelse af hjælpemidler, aktiviteter, men vigtigst af alt den kærlige omsorg.

 

Vi arbejder for:

  • at der oprettes flere aflastningspladser og akutpladser gerne på lokale plejehjem, hvor fysisk meget plejekrævende kan få den rette omsorg og pleje af kompetent personale

  • at nødvendige hjælpemidler skal kunne tilvejebringes hurtigt, herunder også velfærdsteknologiske løsninger samt at de ydelser den ældre visiteres til, har den nødvendige kvalitet og bliver gennemført i forhold til de behov som de ældre har.

  • at der oprettes lokale dagcenterpladser, gerne oprettet på eksisterende plejehjem. Herved kan der skabes positive relationer mellem plejehjem og lokalområdet.

  • at der bliver bedre forhold for ældre borgeres sidste tid, det er vigtigt at der bliver indrettet palliativpladser, her også gerne på lokale plejehjem, hvor der er ro og hvor de ældre kan få den rette behandling af kompetente ansatte.

  • at der er opmærksomhed på, at rehabilitering ikke altid er en løsnings mulighed.

  • at det skal være lettere at blive visiteret til plejehjem, der er mange ældre der er utrygge og ensomme i eget hjem, som ønsker at komme på plejehjem.

 

 

Hvem er vi ? 

"send mail til Ester Thomsen"

Ester Thomsen - Tovholder

 

"send mail til Anette Thysen"

Anette Thysen

 

"send mail til Dagmar Andersen"

Dagmar Andersen

 

"send mail til Lisbeth Lykkegaard"

Lisbeth Lykkegaard

 

"send mail til Merete Helgens"

Merete Helgens