Rehabiliteringsgruppen

Hvad vil vi ?

Vi arbejder med emner, der vedrører støtte (f.eks. træning, hjælpemidler og aflastning) og pleje til borgere i eget hjem og på plejehjem.

 

Vi arbejder for, at ældre borgere kan deltage i et socialt fællesskab, og her er transportmulighederne noget vi vil arbejde for at få forbedret.

 

Arbejdet omfatter høringssvar og forslag til nye politiske tiltag.

 

Prioriterede områder fra ÆR vedrørende budget 2020 : 

 

Boligformer

 

Lokale dagcentre

 

Visitationskrav til plejehjem

 

 

Hvem er vi ? 

Ester Thomsen - Tovholder

 

Anette Thysen

 

Dagmar Andersen

 

Lisbeth Lykkegaard

 

Merete Helgens