Demensgruppen

Hvad vil vi arbejde for?

Vi vil arbejde for at :

Man som dement eller pårørende til en dement oplever en alderdom med tryghed, værdighed og livskvaliteten i behold.

Få forbedret kørselsordningerne for demente, så der skabes bedre muligheder for at deltage i det vigtige sociale fællesskab.

Den enlige demente, som ingen pårørende har, får særlig opmærksomhed og at Odense bliver en demensvenlig kommune. 

 

Prioriterede områder fra ÆR vedrørende budget 2020 : 

 

Behov for visitering af SBH kørsel til demente og psykisk syge

 

Hvem er vi ?

Anette Thysen - Tovholder

 

Lise Witved

 

Merete Helgens

 

Helle Much Oldefar

 

Ester Thomsen

 

Dagmar Andersen